Styrelseutbildning

Styrelsen är en viktig resurs - vi hjälper er att förtydliga rollerna och ge struktur åt arbetet

Efter en avknoppning så kommer styrelsen för det nya företaget att vara mycket viktig, dels som ägarnas röst mellan bolagsstämmorna, dels som kontrollinstans för att säkra ekonomi och strategier men också som bollplank.

 

Det tar ett tag att hitta rätt idessa roller och att kunna skilja på dem, särskilt i medarbetarägda bolag. Styrelsen behöver också få struktur på sitt arbete och klara ut vilka styrdokument man skall använa sig av och hur styrning och uppföljning skall gå till.

 

Vära konsulter har lång erfarenhet av dessa frågor och vet vad lagen säger, denna kunskap delar vi med oss av i utbildningar för såväl nya som etablerade styrelser.

 

Känner ni att er styrelse behöver en uppdatering och lite goda tips - ring oss så skräddarsyr vi en utbildning efter era behov.