Affärsutveckling & affärsmannaskap

Offentliga verksamheter måste också tänka affärsmässigt och kundorienterat - vi kan båda världarna

Allt fler offentliga verksamheter agerar på en allt mer konkurrensutsatt marknad där kunderna kan völja utförare fritt. Det innebär att alla måste utveckla sin förmåga att tänka kund- och marknadsorienterat och dessutom bli mer affärsmässiga och effektiva.

 

Vi har bred erfarenhet av att hjälpa offentliga verksamheter inom primärvård, somatik, geriatri, specialistvård, tandvård samt kommuner och statliga verksamheter att förändra attityder och gradvis öka förmågan att agera affärsmässigt.

 

En viktig del är att förändra verksamhetslaneringen till att även innefatta affärsmässiga aspekter samt att förändra ekonomistyrningen så att den stödjer en konkurrensutsatt verksamhet på ett bra sätt. Vi genomför också utbildningar i affärsorienterad processledning, marknadsföring och ekonomistyrning.