Gränslandet privat- & offentligt

Gränsen mellan privat- och offentlig verksamhet suddas allt mer ut - vi kan hjälpa till med övergången

Den ökande trenden med konkurrensutsättningar, avknoppningar och privatisering av offentlig verksamhet ställer stora krav på de verksamheter som tar steg mot en ökad frihetsgrad från sin offentliga huvudman. Att ta steget från en förhållandevis trygg tillvaro till ett konkurrensutsatt liv som företagare är spännande men krävande.

 

Ardevo har en lång och mycket framgångsrik erfarenhet av att bistå offentliga verksamheter med att bilda resultatenheter och/eller knoppa av från sin tidigare huvudman. Vi har utvecklat en särskild process för detta som vi kallar för Frisättning® och det är många vårdcentraler, psykiatrienheter, tandläkarmottagningar, teckenspråkstolkar och andra verksamheter som har tagit steget till större frihetsgrader och eget företagande med hjälp av våra konsulter.