Chefen

..och ledningsgruppen har nu ett arbetssätt som gör att hela organisationen är engagerade i utvecklingen av verksamheten

Den kanske största utmaningen för chefer och ledare på alla nivåer är att få alla att känna sig delaktiga och engagerade i såväl vardagsarbetet som i utvecklings- och förändringsfrågor. Murar mellan avdelningar skapar lätt inställningen att "det är inte mitt bord" när något viktig skall göras och olika enheter har olika ambitioner och drar åt olika håll.

 

Ledningsgruppen har här ett mycket viktigt ansvar för att göra rätt analyser, skapa en gemensam bild av nuläge och mål samt att få hela organisationen att känna sig delaktiga och insatta i utmaningarna man ställs inför.

 

Att hjälpa chefer och ledningsgrupper att få ett sådant arbetssätt att fungera är kanske Ardevos vanligaste uppdrag i samband med att vi hjälper till att ta fram affärs- verksamhets- och utvecklingsplaner.

 

Våra redskap Xergi®-processen och Flödarskap® ger den struktur och de metoder som ledningsgrupper och chefer behöver för att utöva ett modernt ledarskap och våra kunder häpnar ofta över hur snabbt man kan förändra arbetssätt och värderingar som har varit etablerade i många år.

 

På bara 4-5 dagar hjälper vi ledningsgruppen att få en gemensam syn på nuläge och framtid, att börja riva interna murar och dessutom få en förankrad plan för utvecklingen 3-5 år framöver. Att man också får en mer processorienterad organisation av bara farten brukar uppskattas av de flesta.

 

Våra kunder har varit allt från koncernledningar till nystartade företag, från landstingsledningar till avdelningar på öronkliniken och från förvaltningsledningar till projektledningar.

 

Kika gärna här för att se exempel på våra kunder.