Avknoppningar, intraprenader & frisättning

Att ta steget från en "trygg" tillvaro i en förvaltning till friheten är stort - vi ser till att steget blir tryggt och stabilt

Oavsett om det kallas för konkurrensutsättning, avknoppning, privatisering eller skapa en ny resultatenhet/intraprenad så är syftet att tydliggöra roller och skapa större frihet och ansvar i en verksamhet.

 

Att ta ett sådant steg upplevs ofta som spännande men lite skrämmande eftersom det är mycket nytt som medarbetarna och ledning behöver sätta sig in i, ofta på ganska kort tid.

 

Vi har stor erfarenhet av att bistå verksamheter i dessa typer av övergångar och har utvecklat en heltäckande arbetssätt, Frisättningsprocessen®, som täcker in alla aspekter, såväl affärsmässiga som legala och personella.

 

Vårdcentraler, äldrevård, geriatriska enheter, psykiatriska enheter, tandläkarmottagningar, teckenspråkstolkar och djursjukhus är exempel på verksamheter som vi har hjälpt att stå på egna ben.