Offentlig verksamhet

Stat, kommun eller landsting - vi har erfarenheten och metoderna för att hjälpa till med utveckling i politiskt styrda verksamheter

Utmaningarna för chefer och ledare i politiskt styrda verksamheter skiljer sig inte så mycket från andra verksamheter - det viktigaste är ofta att kunna samla och entusiasmera medarbetarna kring utvecklings- och förändringsarbete.

 

Däremot är förutsättningarna i politiskt styrda verksamheter lite annorlunda än i näringslivet och kunskap om hur den politiska processen påverkar är viktig. Att det finns personalgrupper med viss särställning är också en faktor som påverkar utvecklingsarbetet, det kan exempelvis gälla läkare, lärare eller andra grupper.

 

Ardevo har lång och bred erfarenhet av förändringsarbete i offentliga verksamheter, främst från sjukvård och landsting men också från statliga verk och kommuner. Vi känner väl till de speciella förutsättningarna i dessa verksamheter vilket garanterar resultat och lösningar som fungerar.