Om Ardevo

Företag och organisationer som förstår att tillvarata den kunskap, motivation och energi som finns hos medarbetarna har oändliga möjligheter att utveckla verksamheten.

Vad som krävs är en helhetssyn på verksamheten och en insikt om att de värdeskapande och kundfokuserade processerna i organisationen som bygger på medarbetarnas kompetens måste vara utgångspunkten.

Vi på Ardevo har specialiserat oss på att hjälpa företag och organisationer att utveckla och integrera processer, metoder, arbetsorganisation och medarbetare till en kundorienterad, kreativ och effektiv helhet.

Det kan innebära att vi hjälper till med visionsarbete, affärsplanering, förändringsprocesser, verksamhets- och organisationsutveckling, marknadsföring, nyföretagande och mycket annat – alltid med målet att resultatet skall vara till konkret nytta varje dag i kundernas verksamhet. En av de metoder vi använder i våra uppdrag ärXergi®

Ett specifikt sätt att åstadkomma detta i landsting och kommuner är att öka valfriheten genom att konkurrensutsätta, arbeta med intraprenader/entreprenader, bolagisera, avknoppa. Här har vi en särskild kompetens och ett unikt arbetssätt för att åstadkomma ett bra och genomarbetat resultat – vår process Frisättning®.