Organisationer

Ideella, fackliga, kyrkliga, politiska, kooperativa eller andra organisationer - vi har erfarenheten och metoderna för att ge stöd och råd

Kraven blir allt större på ett professionellat förhållningssätt i alla typer av organisationer för att kunna bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt och för att kunna höras och synas i debatten.

 

Ardevo har erfarenheten och metoderna för utvecklings- och förändringsarbete i alla slags organisationer för även här är ju utmaningen ofta att samla sina medarbetare, intressenter och sympatisörer på ett effektivt sätt för att uppnå gemensamma syften.

 

God ekonomisk styrning, processorientering och förmågan att tänka och agera  strategiskt och att marknadsföra sig är oftast lika viktigt här som i näringslivet. Vi har redskapen och erfarenheten för att åstadkomma detta, i smått som i stort.