Xergi

..är processen att identifiera och realisera en organisations möjligheter och förmåga till förändring och utveckling

Exergi är en fysikalisk term som närmast betyder energikvalitet eller potentialen av tillgänglig och användbar energi i ett system.

 

Vi tycker att det är en bra benämning på vad vi ser som den största utmaning för chefer, ledningsgrupper och hela organisationer i dag - att samla ihop energin och använda den för att åstadkomma förändring och utveckling på olika sätt. Därför kallar vi vår huvudsakliga arbetsmetod för Xergi®.

 

Ny processbild Xergi

 

Enligt Wikipedia om exergi: " ..med strukturer kommer exergi, och med strukturer i samverkan kommer exergiöverföring och förändring."

 

Det tycker vi är en träffande beskrivning av hur vi arbetar med våra kunder eftersom vi oftast inte kommer med svaren utan som processledare bidrar med struktur och coachning enligt beprövade metoder. De arbetsgrupper vi stödjer kan då själva analysera, formulera, förankra och besluta om utvecklingsfrågor av olika slag, ett arbetssätt som skapar engagemang och kan förändra attityder till ny värdegrund och effektivare verksamhet. Läs mer under "Xergi i praktiken".

 

Xergi® - ett sätt att kraftsamla och utöva modernt ledarskap