Greta Suvén

Värdegrundsinriktad processledare med genusspecialitet och MBA i botten

Min profil

Jag hjälper chefer, lednings- och arbetsgrupper till effektiv dialog och ledning med värdegrunden att ett öppet samarbetsklimat och mångfald i arbetslivet förbättrar företagens lönsamhet. Min övertygelse är att allt förändringsarbete måste gå på två ben – struktur och kultur – och hittar ofta potential i att göra målstyrningen mer helgjuten. Jag förenar kunskap om mångfald, genus och inkluderande kultur med en djup insikt om de komplexa krav som ställs på chefer och ledningsgrupper i företag och organisationer.

 

Kompetens och erfarenhet
Jag  har mångårig erfarenhet som operativ chef, bland annat som chef för flera olika fabriker inom livsmedelsindustrin. Jag har också gedigen erfarenhet som kvalitetschef och som ledare för affärsplaneprocesser. Företagen där jag var verksam är Arla, Pripps och Swedish Meats.

 

Utbildning

Jag är civilingenjör och på senare tid universitetsutbildad i religionsvetenskap och genusvetenskap med en MBA-examen från Göteborgs Universitet i basen och har deltagit i flera ledarskapsprogram som exempelvis Ruter Dam. Jag är också certifierad processledare för Xergi®-verktyget.

 

Det visste du inte om mig

Jag har varit med och tagit fram ett utvecklingsspel för mångfald - Identitus Fördomsspel.


Greta

Greta Suvén
Värdegrund och processledning
greta.suven[hos]ardevo.se Tel:070-636 69 61