Anders Niklason

Erfaren projektledare, företagsutvecklare och utbildare

Anders är sedan 2010 associerad konsult i Ardevo och är dessutom partner i MCR där han arbetar främst med projektstyrning och auditering, kordinering av läkemedelsstudier såväl som utbildningar i praktisk projektledning och frågor kring läkemedelsprövning.

 

Anders genomför due-diligence och fungerar som mentor. Tillsammans med kollegan Per Lundström arbetar Anders i MCR också med utbildningar rörande läkemedelsbranschens etiska frågeställningar och avtalsskrivning.

Anders har under senare år arbetat med för företagsutveckling och bland annat varit delaktig i avknoppningsprocesser av särskilt boende för utvecklingsstörda. Under 2010 certifierades Anders som processledare för EDG®E - ett verktyg och koncept för verksamhetsutveckling.

Anders har en gedigen arbetslivserfarenhet från läkemedelsbranschen inom kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning. Som projektledare för CAPPP-studien avslutade Anders en av världens största hypertonistudier vilket har gett honom en unik erfarenhet av praktisk problemlösning i stora projekt.


Niklas hems

Anders Niklason
Projekt & processledning
anders.niklason[hos]ardevo.se Tel: 070-521 16 77