Tomas Rådkvist

Seniorkonsult och processledare med bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling

Min profil

Jag är sedan 1996 konsult och delägare i Ardevo AB och arbetar huvudsakligen med processledning och ledningsstöd för chefer, ledningsgrupper och medarbetare i företag och organisationer. Utbildning och seminarier kring strategisk planering, ledning och processorientering är andra uppgifter jag ägnar mig åt, bland annat som lärare på Företagsuniversitet och Verksamhetslyftet. Med Xergi® och Flödarskap® som förhållningssätt och metoduppsättning/verktygslåda utvecklar jag organisationer och ledare/arbetslag.

 

Jag bistår även nystartade företag med rådgivning och stöd i affärs-, marknads-, och ledningsfrågor. Mina starkaste sidor är nog mitt fokus på resultat och nöjda kunder tillsammans med min nyfikenhet som gör att jag gärna åtar mig nya uppdrag och frågeställningar .

 

Kompetens och erfarenhet
Som konsult och processledare arbetar jag med chefer och ledningsgrupper i många olika branscher och verksamheter, från läkemedel, sjukvård, tandvård, medicinteknik och livsmedel till IT, forskning, intresseorganisationer, administration och tolkverksamhet.

 

1994 -1996 var jag internationell marknadschef på Pharmacias ögondivision med ansvar för global lansering av Xalatan, en ny terapi mot grön starr som blev Pharmacias största produkt och idag omsätter mer än 1 miljard USD. Mellan 1987 – 1994 var jag internationell produktchef på Alfa Laval Agri med ansvar för lansering och marknadsföring via företagets c:a 30 marknadsbolag över hela världen.

 

Utbildning
Jag har en MSc med teknik och marknadsinriktning, och har vidareutbildat mig på IMD i Lausanne, i ledarskap (Dynergetic® People Management) och är förstås certifierad Xergi®-processledare och utbildare. Jag är också mentor i ALMI’s mentorsprogram och engagerad i styrelsen i några ideella föreningar.

 

Det visste du inte om mig

Jag har för SIDA åkt runt i byarna på  landsbygden i Zambia och studerat hur man mal majsmjöl med dieseldrivna kvarnar, en otroligt givande men också frustrerande upplevelse.