Peter Rooslien

Jag är ekonom och konsult med inriktning på rapportering, budget, prognoser, koncernredovisning och arbeta också med att strukturera och stötta ekonomiavdelningar, köpa och sälja företag, övertagande av verksamheter (avknoppningar inom vård och skola).


Mina senaste uppdrag har varit kvartalsrapporter, bokslut och årsredovisning för ett noterat läkemedelsföretag, IFRS-konvertering för ett noterat modeföretag samt bolagisering av en enhet för ett stort statligt delägt aktiebolag

 

Min bakgrund innefattar uppdrag som VD, ekonomichef, administrativ chef och koncerncontroller på företag som Atlas Copco, ÅF, AGE och Görsta Hansson & Co.

 

Jag har dessutom styrelseuppdrag i ett antal bolag.


Peter

Peter Rooslien
Ekonomi & processledning
peter.rooslien[hos]ardevo.se Tel: 070-336 30 00