- Ekonomistyrning

Budget, verksamhetsplan och uppföljning - sammanhängande rutiner och system

I många verksamheter lever budgeten, verksamhetsplanen och uppföljningen separata liv vilket skapar problem för chefer och medarbetare på alla nivåer. Det medför en väldig "ryckighet"  eftersom man tenderar att överkompensera i efterhand när budgeten överskrids utan synbara skäl.

 

Ardevos erfarna ekonomer bistår med kunskap och metoder för att dels få delarna var för sig att fungera som stöd för verksamheten men hjälper också till att få delarna att hänga samman till en helhet. Verksamhetsplanen måste bygga på föregående års utfall, budgeten utgöra en rimlig konsekvens av planen och uppföljningen täcka in såväl ekonomin som viktiga nyckeltal.

 

Våra konsulter kan också hjälpa till med alla enskilda delar som ekonomisystem, kalkyler och  budgetprocesser samt givetvis gå in och analysera ekonomiska utfall för att ge förslag till åtgärder för att öka lönsamhet och/eller reducera kostnader.