Utbildning av förtroendevalda

Att få förtroendet att sitta i styrelser, valberedningar och kommittéer är stort. Vi hjälper förtroendevalda att sätta fokus på rätt frågeställningar

Utbildning av förtroendevalda på olika nivåer fyller en viktig funktion för att ett demokratiskt beslutsfattande ska bli effektivt och samtidigt bidra till den delaktighet som eftersträvas. Våra konsulter  erbjuder utbildning och andra utvecklingsaktiviteter som till exempel kan handla om:

• styrelsens, fullmäktiges eller valberedningens uppgifter,
ansvar och arbetssätt
• ordförandeutbildning - styrelsens lagledare
• skräddarsydda utbildningar i specifika ämnen som är
viktiga för den förtroendevalde
• hur många kan engageras i demokratiska beslutsprocesser
• hur ledarskapet kan utvecklas
• att göra kompetensutvecklingsplaner
• design och genomförande av skräddarsydda utbildningsaktiviteter
• ledning och upplägg av små och stora möten med eller
utan utbildningsinslag