Frisättning

När kommuner, landsting eller annan offentlig huvudman vill konkurrensutsätta enligt LOV, skapa intraprenader, knoppa av, bolagisera eller privatisera verksamheter är vår process Frisättning® ett effektivt sätt att arbeta.

Våra konsulter arbetar mycket med vårdvalslösningar och vet vilka prioriteringar som behöver göras, hur regelverken ser ut och hur verksamheterna påverkas. Andra viktiga frågor vi hjälper till med är att hitta välfungerande ersättningssystem och kvalitetsuppföljningssystem.
Våra ekonomer, jurist, affärs- och verksamhetsutvecklare bistår med råd och service under etableringen av Vårdvalet.

Vi hjälper också de egna verksamheterna att effektivisera och bilda egna resultatenheter så att dessa kan vara med och erbjuda sina tjänster på jämförbara villkor med de privata företagen.

Inkluderar målet privatiseringar så hjälper vi till med bolagsbildning inklusive aktieägaravtal, pensionsutredningar, styrelsesammansättning, bankkontakter mm. Skall den egna personalen erbjudas att lägga anbud vid en försäljning eller i en upphandling kan de också få stöd för detta genom våra erfarna konsulter.

Kontakta oss gärna för en presentation om LOV och Vårdval så berättar vi hur vi kan bistå er i processen för att samtidigt bibehålla kundfokus och utveckla kvaliteten.