Utredningar & analyser

Har ni problem eller frågeställningar som behöver utredas men tiden räcker inte till? Våra konsulter finns till hands för att avlasta er!

Våra konsulter har lång erfarenhet från ledande befattningar i många olika branscher och kan därför snabbt tränga in i olika frågeställningar.

 

Det kan röra sig om kund- eller konkurrentanalyser som inte hinns med, interna processer som inte är så effektiva som man önskar, produktportföljer som inte presterar tillräckligt bra, F&U-projekt som tar mer resurser än planerat, enheter med problem eller ekonomistyrning som inte fungerar.

 

Vi intervjuar, utreder och analyserar så att ett konkret förslag till förbättring eller andra åtgärder läggs fram för ledningsgruppen och vi stöttar vid genomförandet om så önskas.

 

Gamla surdegar eller dåliga samveten behöver alltså inte längre ligga kvar i högen på skrivbordet - ring oss redan idag!