Typisk användning för Xergi-processen

Leanutveckling, miljöstrategier, marknadsplaner, processutveckling, verksamhetsplaner - Xergi ger strukturen och deltagarna innehållet

Vi har använt Xergi-processen (som tidigare hette EDGE-processen) som grundmetod i uppdrag av skiftande karaktär, här föjer några exempel:

 

- Affärsplanering på koncern-, divisions- och enhetsnivå

- Strategidiskussioner med landstingsledningar

- Framtagande av koncernövergripande miljöstrategi

- Hantering av verksamheter med ekonomiska eller personalrelaterade problem 

- Verksamhetsplanering för kliniker på länssjukhus

- Affärsplanering för Folktandvårdsenheter

- Processutveckling i läkemedelsbolag

- Förändringsarbete i linje med Lean i olika branscher

- Förändringsarbete i universitetsmiljö

- Marknadsanalyser och strategier för nystartade företag

- Framtagande av globala marknadskoncept i medicinteknikbolag

- Processorientering på landstingsnivå

- Utbildning av processledare och ledningsgrupper

- För att fokusera utvecklingsarbetet vid avknoppning och privatisering

- ... och en mängd andra situationer

 

Vi är ganska säkra på att Xergi också kan hjälpa er att få struktur - kontakta oss så kan vi ge ett förslag på hur!