Skapa mer kundnytta?

Granska din viktigaste process under en heldags workshop under ledning av våra erfarna konsulter!

Ett av de viktigaste utvecklingssteg en organisation kan ta är att börja arbeta processorienterat, dvs se sin verksamhet som flöden med syfte att skapa ökad kundnytta i form av produkter eller tjänster. Detta synsätt river murar och ökar effektiviteten i alla företag och organisationer, oavsett storlek och verksamhet.

Vi på Ardevo har med processutveckling sedan 1998 och erbjuder nu en heldags workshop för att ge er möjlighet att prova arbetssättet genom att konkret analysera och prioritera utvecklingsåtgärder för en av era kärnprocesser.

Workshopen innehåller följande delar:

- Identifikation av organisationens viktigaste processer och kartläggning av en av dessa
- Analys av den valda processen med fokus på styrkor och utvecklingsområden
- Prioritering och beslut om utvecklingsaktiviteter
- Diskussion om hur processorienteringen kan utvecklas och kopplas till kvalitetsarbete och verksamhetsplaner.

Varje moment inleds med en presentation och avrundas med en gemensam diskussion i arbetsgruppen om relevansen för den egna organisationen och vad man vill ändra på.

Workshopen omfattar en heldag för en utsedd arbetsgrupp och ger, förutom insikter i en viktig process och förslag till utveckling av den, också nya idéer till arbetsformer och metoder samt en samsyn om hur processarbetet kan utvecklas och fördjupas för att ge ökad kund- och/eller affärsnytta.

Priset för workshopen är 18.000 kronor oavsett antal deltagare, exklusive moms och kostnad för lokal och ev kost.

Ta chansen att starta höstens utvecklingsarbete med en givande workshop som ni har direkt och konkret nytta av i verksamheten!