Samarbetspartners

Ardevo samarbetar nära med andra konsultföretag som på olika sätt kompletterar den kompetens vi erbjuder våra kunder. De flesta av våra samarbetspartners har processledare som är certifierade enligt EDGE och därför delar Ardevos arbetssätt och värdegrund.

Vårt nätverk ser för närvarande ut så här:

Öhman & Partner AB - Ekonomisk och juridisk rådgivning samt certifierad processledare för EDGE. www.ohman-partners.se

MC & R – Konsulter inom hälso- och sjukvårdssektorn samt certifierad processledare för EDGE.
www.mcr.nu

Rooslien Ekonomikonsult AB – Ekonomirådgivning och affärsstöd samt certifierad processledare för EDGE.

Här o nu – Bodil Ståhl, processledning och coachning, certifierad processledare för EDGE. http://www.haronu.nu/

Wellenius Consult AB – Affärsutveckling, miljö- och energiledning samt certifierad processledare för EDGE.
http://www.wellenius.com/

Suvén Management – Konsult med fokus på utveckling av genuspotential och organisationer samt certifierad processledare för EDGE.
www.suven.se

Lillö Affärsutveckling AB - Konsult inom marknadsföring, verksamhetsutveckling, ledarskap och processledning samt certifierad processledare för EDGE.
www.lilloau.se

Crussell & Company - reklambyrå B2B med särskilt fokus på kommunikationsstrategi http://crussellcompany.se/

Karlén & Stavegren Ekonomikonsult AB - Ekonomikonsulter med fokus på redovisning.
www.karlen-stavegren.se

Analycta AB - Ekonomirådgivning och affärsstöd
www.analycta.com