Livsmedelskoncernen

..fick vingar med Xergi-processen

Ardevo fick uppdraget att bistå den stora livsmedelskoncernen med att ta fram en koncernutvecklingsplan för att samordna de nordiska verksamheterna och effektivisera samt vända det negativa resultatet. Dessutom önskade man få en bättre struktur på affärsplaneringsprocessen för hela koncernen och få ett bättre målstyrning och processtänkande i alla verksamheter. Arbetet genomfördes enligt Xergi-processen i följande steg:

- Utarbetande av affärsplan för koncernen med fokus på effektivisering och tydliga gemensamma mål
- Förankring i styrelsen
- Utarbetande av affärsplaner för de olika divisionerna, dotterbolagen samt koncernadministrationen
- Förankring och diskussion med alla koncernens chefer om förändringsprocessen
- Upplägg av struktur för kommande års planering

Resultatet var mycket bra, resultaten vände och blev positiva, arbetsättet och samarbetet blev tydligt processinriktat och strukturen ger en betydligt mer fokuserad verksamhet än tidigare.

 

Samverkan mellan de olika delarna av koncernen förbättrades också och den gemensamma strukturen på affärsplanerna innebar att man snabbt talade samma språk i affärsutvecklingssammanhang.