Läkemedelsbolaget

..kurerade sin utvecklingsprocess med hjälp av Xergi

Det börsnoterade läkemedelsbolaget hade några potentiella läkemedelskandidater på gång i portföljen men upplevde att F&U-verksamheten närmast kunde liknas vid en nyöppnad ketchupflaska - inte mycket kom ut trots att alla skakade hårt.

 

Ardevo kontaktades då och fick uppdraget att se över utvecklingsprocessen för att identifiera flaskhalsarna och hitta sätt att ta bort dessa.  Uppdraget inleddes med att en bred grupp sattes samman med representanter för alla aspekter av bolagets utvecklingsfrågor inklusive marknad.

 

Med Xergi-processen som huvudstruktur analyserades såväl de interna och externa kundernas behov, konkurrenternas arbetssätt men framförallt granskades den egna utvecklingsprocessens olika steg och ett antal förbättringsmöjligheter identifierades.

 

Att hitta flaskhalsarna var i sig bra men det viktigaste var deltagarnas gemensamma insikter i hur arbetet faktiskt bedrevs och hur många olika projekt man försökte få igenom organisationen parallellt, utan tillräckliga resurser och utan fungerande prioriteringsmodell.

 

Vårt uppdrag resulterade i ett förändrat arbetssätt med tydliga prioriteringar, en omorganisation med processfokus och en mer livskraftig projektportfölj.