Kliniken som rev stuprören

Processorienterad verksamhetsplanering ger ny energi och tydlighet i sjukvården

Ett ganska typiskt uppdrag för Ardevo är att hjälpa verksamheter bli mer processorienterade samtidigt som man tar fram en ny verksamhetsplan. Särskilt inom sjukvården finns både behov och önskemål om att kunna arbeta mer effektiv över gränserna i patientflödet Att riva stuprören har någon sagt och visst finns det gott om stuprör inom vården där ofta läkare och övrig personal har separata planeringsmöten kring gemensamma uppgifter.

Vi har hjälpt alla typer av kliniker (eller divisioner) att "riva stuprör" och arbeta mer processorienterat och vi gör det i regel i samband med att verksamhetsplanen skall tas fram. Ett särskilt spännande exempel på när Ardevo bistod var när en klinik i mellansverige ville få hjälp med att bli mer serviceorienterade mot de andra kliniker som var "kunder" till verksamheten.

Den verksamhetsplan som togs fram med en bred ledningsgrupp där även klinikens kunder ingick, kom fram till att man ville arbeta mer processorienterat för att bättre kunna svara upp mot de andra klinikernas behov. Kärnprocesserna identifierades, analyserades och fick en tydlig roll i den nya organisationen och arbetssättet. Ardevo utbildade också interna processledare som stöd till verksamheten i planerings- och utvecklingsarbete.

Konsekvenserna, förutom att klinikens kunder fick en bättre service än tidigare, blev att läkarna fick tydligare roller och mer tid till operativ verksamhet. Dessutom blev det uppenbart att ekonomiprocessen måste bli tydligare och även här gick Ardevos konsulter in med en riktad analys för att kunna komma med förslag på hur ekonomistyrningen skulle kunna förbättras.

Klinken har idag en verksamhet som väl motsvarar de krav som ställs av såväl patienter som samarbetande kliniker på sjukhuset och personalen tycker att vardagen hänger ihop på ett tydligare sätt än tidigare.