Historik

Ardevo startades 1996 av Per Ljungberg och Tomas Rådkvist. De hade tidigare varit ansvariga för Pharmacias då viktigaste lansering, ögonläkemedlet Xalatan, vilket var ett resultat av en framgångsrik forskning i en kundfokuserad organisation.

Per och Tomas bestämde sig för att ta dessa erfarenheter med sig och starta Ardevo i syfte att hjälpa andra företag och organisationer att skapa en organisation som präglas av delaktighet, kreativitet, dialog och goda resultat.
Visionen vid starten var att Ardevo skulle bli nationellt erkända som konsulter med mycket stor förmåga att hjälpa organisationer och företag att fokusera och motivera sina medarbetare.

Under åren som gått har EDGE-processen, som utvecklades av Ardevo 1996-97 fått ett fantastiskt genomslag i olika branscher och inte minst i sjukvården och annan landstingsverksamhet. EDGE-processen förädlas sakta men säkert till ett tydligt redskap för processorienterad verksamhetsutveckling och idag är processtyrning en tydlig ingrediens i de flesta av Ardevos uppdrag, nu under varumärket Xergi®.

En senare fas i utvecklingen är att Ardevo nu också arbetar med att hjälpa nystartade, bolagiserade och avknoppade företag att komma igång på ett strukturerat, förankrat och strategiskt genomtänkt sätt. Detta inleddes i samband med att företaget flyttat från Stora Nygatan i Gamla Stan i Stockholm till Uppsala Science Park år 2004. Den satsningen ledde också till att arbetssättet varumärkesskyddades i begreppet ”frisättning®” år 2006 vilket har utgjort en stor del av Ardevos verksamhet sedan dess.

 

2010 lämnade Per Ljungberg delägarskapet i Ardevo för att ägna sig åt studier i litteraturvetenskap. Per kvarstår dock som konsult på deltid i bolaget och som dess styrelseordförande.  Från 1/1 2011 är Per Lundström delägare efter att ha varit aktiv konsult i bolaget sedan 2002. I samband med detta breddas också verksamheten och fler konsulter engageras i verksamheten.