Processorientera ledningsgruppen

En heldags workshop som ger insikter och engagemang i ledningsgruppen är ett konkret och beprövat sätt att hitta rätt ambitionsnivå när ni skall processorientera organisationen.


Oavsett var i organisationen som man börjar med en ansats till processorientering och processanalyser så är det avgörande att ledningen har insikt i nyttan av processer som grund för utveckling, uppföljning och styrning. I regel finns det i ledningen olika kunskap och insikt om detta och det är därför viktigt att skapa samsyn och samlas kring en gemensam inriktning och ambitionsnivå.


Ett konkret och givande sätt att åstadkomma detta är att genomföra en heldags workshop med ledningsgruppen under ledning av en erfaren moderator/processledare där diskussion kring processorienterad utveckling varvas med analys av organisationens egen verksamhet. Analysen och diskussionen ger en viktig samsyn i ledningen och landar i förslag till ambitionsnivå och arbetssätt för hur man vill gå vidare med förändringsarbetet i organisationen.


Priset för workshopen är 18.000 kronor för hela ledningsgruppen, exklusive moms och kostnad för lokal och ev kost.

Ta chansen att förnya ledningsarbete och etablera ett Flödarskap med en givande workshop som ni har direkt och konkret nytta av i ledningsgruppen!