Förändring & utveckling

Nyckeln till framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete är struktur, gemensam insikt och delaktighet

Vi använder också Xergi som huvudmetod vid förändringsarbete av olika slag och här är nulägesanalysen, och särskilt personal- och organisationsanalysen en viktig grund för att bedriva ett effektivt förändringsarbete.

 

Utifrån analyser av motivation, roller & ansvar, ledarskap och medarbetarskap samt kundernas behov tar vi tillsammans med de enheter vi arbetar med fram en tydlig ny inriktning, gemensam värdegrund och gemensamma mål och handlingsplaner för det förändringsarbete som skall bedrivas.

 

Dessa diskuteras, justeras och förankras i den berörda verksamheten på alla nivåer innan förändringsarbetet påbörjas. Vi finns sedan till hands för att handleda och följa upp att arbetet går enligt plan.