Ekonomistyrning

Budget, affärsplan och uppföljning - sammanhängande rutiner och system

I många företag lever budgeten, affärsplanen och uppföljningen separata liv vilket skapar problem för chefer och medarbetare på alla nivåer.

 

Ardevos erfarna ekonomer bistår med kunskap och metoder för att dels få delarna var för sig att fungera som stöd för verksamheten men hjälper också till att få delarna att hänga samman till en helhet. Affärsplanen måste bygga på föregående års utfall, budgeten utgöra en rimlig konsekvens av affärsplanen och uppföljningen täcka in såväl ekonomin som viktiga nyckeltal.

 

Våra konsulter kan också hjälpa till med alla enskilda delar som ekonomisystem, kalkyler och  budgetprocesser samt givetvis gå in och analysera ekonomiska utfall för att ge förslag till åtgärder för att öka lönsamhet och/eller reducera kostnader.