Bodil Ståhl

Processledare och coach som kombinerar utveckling av verksamheter med grupp- och individutveckling.

Min profil
Mina styrkor är att lyssna och formulera det som är viktigt, att hitta kärnan och att se frågor från olika perspektiv. Jag kan leda gruppers arbete så att olika aspekter och kompetenser tas tillvara. Jag kan bidra till att visioner och övergripande mål blir mer handfasta handlingsplaner. Planerna omsätts i verkligheten med enskilda personers kompetens och engagemang. Jag kan tydliggöra människors styrkor och kompetenser. Det är viktigt för mig att nå konkreta resultat!

 

Kompetens och erfarenhet
Sedan 2008 driver jag eget företag, HäroNuBodil Ståhl AB, där jag erbjuder mötes- och processledning, utbildning, coachning och projektledning. Jag har min bakgrund i de gröna näringarnas företag och organisationer. Under flera år var jag anställd på Arla Foods med ansvar för ägarrelationer och medlemsverksamhet. Jag har också varit utbildare och utbildningschef på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Det har gett mig lång erfarenhet av utvecklingsprocesser och beslutsfattande i medlemsstyrda företag och organisationer. Ledarutveckling, styrelseutbildning och processledning för verksamhetsutveckling har jag också arbetat mycket med under åren.

Utbildning
Min grundutbildning är en agronomexamen med ekonomisk inriktning. Jag har kompletterat min utbildning med bland annat olika ledarutbildningar, vuxenpedagogik, handledarutbildning för The Human Element, SDI, (Strength Deployment Inventory) samt Open Spacemetodiken. Jag har också gått en längre coachutbildning i enlighet med ICFs standard (International Coach Federation). 2010 blev jag certifierad handledare för Xergi®.

Det visste du inte om mig
Jag gillar att botanisera, bokstavligt talat! Att hitta nya, vilda växter att kryssa av i floran är väldigt kul!


Bodil hems

Bodil Ståhl
Processledare (på uppdrag i Uganda)
bodil.stahl[hos]ardevo.se Tel:073-0303 561