Affärsutveckling & Styrning

Affärsplanen - det viktigaste redskapet för ledning och styrning i alla företag

Det är ingen slump att det pratas mycket om affärsplaner när ett företag skall utvecklas eller förändras. Affärsplanen är ju både styrelsens och företagsledningens viktigaste redskap för att säkerställa att företaget utvecklas i den riktning som man beslutat om. (Liksom marknadsplaner och projektplaner som vi också arbetar med efter samma princip)

 

Det är egentligen ändå inte själva planen i sig som är det viktigaste enligt vår erfarenhet utan processen som leder till en väl förankrad och kvalitativ affärsplan.

 

Ett av Ardevos starkaste kompetensområden är att hjälpa ledningsgrupper att genomföra och etablera en affärsplaneringsprocess som på ett tydligt sätt utgår från marknaden och kundbehoven och analyserar konkurrenter och omvärld. Till detta lägger vi en effektiv analys av företagets egen förmåga att skapa resultat, driva effektiva processer och utveckla sin organisation och sina medarbetare.

 

Med detta som stabil grund blir det relativt enkelt att tydliggöra affärsidé, affärsmodell och strategier och omsätta detta i konkreta mål och handlingsplaner som fungerar som ett operativt stöd i vardagen.

 

Vi stöttar också vid etablering av sammanhängande styrsystem för större verksamheter, exempelvis koncerner, divisioner eller bolag där de olika enheternas styrning, planering och uppföljning hänger samman på ett genomtänkt, tydligt och kommunicerbart sätt såväl ”neråt” och ”uppåt” i organisationen men också avseende de gränsöverskridande processerna.

Dessa uppdrag resulterar i en tydlig årskalender för styrnings- och uppföljningsaktiviteter samt översyn av nyckeltal och andra indikatorer för uppföljning inklusive konkreta och tydliga mallar för uppföljning av prioriterade parametrar i verksamheten. Utbildning av ledningsgrupper är också en viktig del här för att säkerställa en kontinuerlig och konsekvent styrning och uppföljning.